Informácia URBÁR – drevo

Urbárske a pasienkové spoločenstvo v Sebechleboch oznamuje podielnikom nasledovné: – drevo si môžete zapísať u p. Márii Korčokovej na obecnom úrade najneskôr do 20.05.2023 – na domácnosť je povolený jeden dovoz v celkovom objeme 9 m3 dreva v jarnom období a jeden v jesennom období – cena: 1 tatra s dovozom je 720 Eur /…

Oznam k projektu Kanalizácia a ČOV Sebechleby

Vážení spoluobčania, V priebehu budúceho týždňa by mali byť zrealizované posledné prípojky a dokončovacie práce na projekte kanalizácie v záhradách pri potoku. Realizátor stavby odovzdá záhrady jednotlivým domácnostiam na základe protokolu o prevzatí pozemku do spätného užívania. Ak nebudete mať výhrady k porealizačnej úprave pozemku, môžete následne svoje záhrady užívať a vysádzať. Ďakujem za porozumenie.

Informácia k projektu ČOV a kanalizácia

Vážení občania, v súvislosti s realizáciou projektu ČOV a kanalizácia je potrebné tento týždeň počítať s nasledovnými obmedzeniami v záhradách sa realizuje príprava pre domové prípojky, výkopové práce budú prebiehať od urbárskeho domu smerom k hlavnej ceste začnú prebiehať prípravné práce pre asfalty. Konkrétne miesta budú upresnené. Prosíme o pochopenie a opatrnosť!